ตะลุยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (EN-CAMP)

Information

Atapy offers completed production from the first stage of stroyboarding through the final stage of creation by experienced artists and directors. Through the years of intention to create the great quality of work, Atapy has opportunities to work for various projects such as TV commercial and multimedia.

เกมส์ตะลุยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (EN-Camp) เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานที่มีมิติที่หลากหลาย (ทุกอย่างรอบตัวคือพลังงาน) เกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตไฟฟ้า (En-Camp)