แอปพลิเคชันกระทรวงพลังงาน (iOS, Android)

Information

ใช้ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ ต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน และติดต่อสื่อสารกับกระทรวงพลังงานผ่านทางแอปพลิเคชันได้